Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál még nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál még nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Költségvetések, beszámolók

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve: 2023-02-01
2022. év

Közzétéve: 2022-03-08
2021. év

Dátum Megnevezés
2022-12-04
2018. év
2022-12-04
2019.év
2022-12-04
2020. év
2019-04-08
2017. év
2018-04-26
2016. év
2017-05-18
2015. év
2016-06-28
2014. év
2016-06-27
2013. év
2016-06-27
2012. év

Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Frissítve: 2024-02-01
2023. IV. negyedév

Frissítve: 2024-02-01
2023. III. negyedév

Frissítve: 2024-02-01
2023. II. negyedév

Közzétéve: 2023-05-02
2023. I. negyedév

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/

Közzétéve: 2022-09-04
2022. év

Dátum Megnevezés
2023-07-11
2021. IV. negyedév
2023-07-11
2021. III. negyedév
2023-07-11
2023-07-11
2023-07-11
2021. II. negyedév
2023-07-11
2021. I. negyedév
2022-12-04
2020. IV. negyedév
2022-12-04
2020. III. negyedév
2022-12-04
2020. II. negyedév
2022-12-04
2020. I. negyedév
2022-12-04
2019. IV.negyedév
2022-12-04
2019. III. negyedév
2020-01-06
2019. II. negyedév
2020-01-06
2019. I. negyedév
2019-04-08
2018. IV. negyedév
2019-04-08
2018. III. negyedév
2018-10-25
2018. I. negyedév
2018-10-25
2018. II. negyedév
2018-06-18
2017. IV. negyedév
2018-03-28
2017. III. negyedév
2017-11-13
2017. II. negyedév
2017-08-24
2017. január-március
2017-04-05
2016. év
2017-04-05
2016. október-december
2016-06-27
2014. év
2016-06-27
2015. év
2016-06-27
2013. év
Koncessziók

A Pest MKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ilyen kifizetést még nem teljesített.

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/

Jelenleg nincs archivált anyag.

Európai unió által támogatott fejlesztések

A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében jelenleg nincs Európai Unió által támogatott fejlesztés.

Jelenleg nincs archivált anyag.