Az igazgatóság bemutatása

A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységének rövid bemutatása

A tűzoltóság és a polgári védelem országos és területi szerveinek összevonásával 2000. január 1-jével megalakult a Katasztrófavédelem. Megtörtént a jogi szabályozása is: egyrészt a két korábbi szervezet legfőbb törvényeinek (tűzvédelmi törvény, polgári védelmi törvény) szükséges módosításával, másrészt a szervezetre vonatkozó törvény megalkotásával (katasztrófavédelmi törvény).

2012. január 1-je újabb mérföldkő a szervezet életében, ugyanis e napon jött létre az egységes katasztrófavédelmi szervezet a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok integrálásával, valamint ezen a napon lépett hatályba az új katasztrófavédelmi törvény.

A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alapvető rendeltetése a magyar lakosság, ezen belül Pest vármegye élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi hatáskörű rendvédelmi szerv.

Az igazgatóság feladatkörében ellátja:

 • a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. törvényben,
 • a katasztrófavédelmemről és az egyes hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben valamint más jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályzó eszközökben,

továbbá a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghatározott feladatokat.
Az igazgatóság a végrehajtott szervezet és szerkezet átalakítás nyomán a megyei védelmi igazgatás fontos részévé vált. Munkáját jogszerűen, szakszerűen, az állampolgári elvárásokat figyelembe véve az alábbi fontosabb területeken látja el:

 • ellátja az illetékességi területén a katasztrófavédelem irányítását
 • irányítja a közvetlen alárendeltségébe tartozó kirendeltségek és hivatásos tűzoltó-parancsnokságok tevékenységét
 • felügyeli az illetékességi területén a veszélyes áruszállítást (közúti, vasúti, vízi, légi), végzi a kritikus infrastruktúra elemeinek azonosítását, tervezi védelmüket
 • közreműködik, a megyei és helyi védelmi bizottságoknak a katasztrófák elleni védekezés felkészülési és megelőzési feladatainak összehangolásában
 • szervezi a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében a társadalmi és karitatív, valamint a polgári védelmi szervezetek együttműködését
 • működteti a területi katasztrófa-elhárítási információs központot
 • iránymutatást ad a települési önkormányzatoknak a katasztrófavédelmi feladataik ellátásához
 • katasztrófa helyzetekben irányítja a védekezési tevékenységet
 • helyi szervein keresztül ellátja az önkormányzati és létesítményi tűzoltó-parancsnokságok felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek szakmai munkáját
 • szervezi az önkormányzatok, a lakosság és a tanuló ifjúság veszélyhelyzetekre, katasztrófahelyzetekre és a minősített időszakokra történő felkészítését
 • külön jogszabályban meghatározott esetekben, mind I. fokú, mind II. fokú hatósági és szakhatósági feladatokat lát el
 • együttműködik a területi rendvédelmi szervekkel, a Honvédséggel, az önkormányzatokkal, a biztonságot szolgáló hatóságokkal.

Kapcsolatot tart a területi civil- és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási, tudományos intézményekkel,  médiával.