Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) és (4) bekezdése alapján. A Pest MKI hirdetményi úton közzétett döntései az alábbi linken érhetők el:

Közzétéve: 2022-11-27
Hirdetmények tűzvédelem

Jelenleg nincs archivált anyag.

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések (Ákr. 89. § (3) bekezdés)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján

 

 

Jelenleg nincs archivált anyag.

A hatóság ellenőrzési tervének és jelentésének közzététele

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 91. § (3) bekezdése alapján.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést. A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak. A Pest MKI az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szab.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése alapján.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos szakértők nyilvántartása

2018. január 01-jétől a katasztrófavédelem a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatban nem rendelkezik hatáskörrel.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2015. évi CCXI. törvény 7. § (4) bekezdése, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. §-a

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/F.§(2)bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

Jelenleg nincs releváns adat

Jelenleg nincs archivált anyag.


Gazdálkodási adatok

Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása
Közzétéve: 2022-03-22
2022.évi közbeszerzési terv

Közzétéve: 2021-04-08
2021. évi közbeszerzési terv

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § 1) alapján

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerv

2012. január 01. és 2012. december 31. közti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2013. január 01. és december 31. közti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2014. január 01. és 2014. december 31. közti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2015. január 01. és december 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2016. január 01. és december 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.

2017. január 01 és december 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt. 

2018. január 01 és december 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt. 

2019. január 01 és december 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt. 

2020. január 01 és december 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt. 

2021. január 01 és december 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt. 

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

2012.01.01-2012.03.31. nem történt
2012.04.01-2012.06.30. nem történt
2012.07.01-2012.09.30. nem történt
2012.10.01-2012.12.31. nem történt
2013.01.01-2013.03.31. nem történt
2013.04.01-2013.06.30. nem történt
2013.07.01-2013.09.30. nem történt
2013.10.01-2013.12.31. nem történt

2014.01.01-2014.03.31. nem történt

2014.04.01-2014.06.30. nem történt

2014.07.01.-2014.12.31. nem történt

2015.01.01.-2015.06.30. nem történt

2015.07.01.-2015.12.31. nem történt

2016.01.01.-2016.06.30. nem történt

2016.07.01.-2016.12.31. nem történt

2017.01.01. 2017.06.30. nem történt

2017.07.01 2017.12.31. nem történt

2018.01.01. 2018.06.30. nem történt

2018.07.01. 2018.12.31. nem történt

2019.01.01. 2019.06.30. nem történt

2019.07.01 2019.12.31. nem történt

2020.01.01. 2020. 06.30. nem történt

2020.07.01. 2020.12.31. nem történt

2021.01.01. 2021.12.31 nem történt

2022.01.01. 2022.06.30 nem történt

 

 

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

Jelenleg nincs releváns adat

Jelenleg nincs archivált anyag.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

Jelenleg nincs releváns adat

Jelenleg nincs archivált anyag.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

Jelenleg nincs releváns adat

Jelenleg nincs archivált anyag.

A szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

Jelenleg nincs releváns adat

Jelenleg nincs archivált anyag.

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

Jelenleg nincs releváns adat

Jelenleg nincs archivált anyag.