Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál még nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál még nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.


Költségvetések, beszámolók

Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

 

Közzétéve: 2022-11-25
2022. évi elemi költségvetés

Közzétéve: 2022-11-25
2021. évi elemi költségvetés

Közzétéve: 2022-03-22
2021.évi elemi költségvetés

Közzétéve: 2021-04-07
2021. évi elemi költségvetés

Frissítve: 2020-07-20
2020.évi elemi költségvetés

Frissítve: 2020-07-20
2019. évi elemi költségvetés

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve: 2022-03-08
2021. év

Közzétéve: 2021-04-07
2020. év

Frissítve: 2020-04-03
2019.év

Frissítve: 2019-04-08
2018. év

Dátum Megnevezés
2019-04-08
2017. év
2018-04-26
2016. év
2017-05-18
2015. év
2016-06-28
2014. év
2016-06-27
2013. év
2016-06-27
2012. év
A költségvetés végrehajtása
Közzétéve: 2022-11-25
2022. III. negyedév

Közzétéve: 2022-07-03
2022. II. negyedév

Közzétéve: 2022-04-10
2022. I. negyedév

Közzétéve: 2022-03-22
2021. IV. negyedév

Közzétéve: 2022-03-22
2021. III. negyedév

Közzétéve: 2021-09-20
2021. II. negyedév

Közzétéve: 2021-09-20
2021. I. negyedév

Közzétéve: 2021-04-07
2020. IV. negyedév

Közzétéve: 2020-11-18
2020. III. negyedév

Közzétéve: 2020-08-10
2020. II. negyedév

Közzétéve: 2020-07-20
2020. I. negyedév

Frissítve: 2020-07-20
2019.IV.negyedév


Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve: 2022-11-25
2022. III. negyedév

Közzétéve: 2022-07-06
2022. II. negyedév

Közzétéve: 2022-04-05
2022. I. negyedév

Közzétéve: 2022-03-22
2021. IV. negyedév

Közzétéve: 2022-03-22
2021.III. negyedév

Közzétéve: 2021-09-20
2021. II. negyedév

Közzétéve: 2021-09-20
2021. I. negyedév

Közzétéve: 2021-04-07
2020. IV. negyedév

Közzétéve: 2021-04-07
2020. III. negyedév

Közzétéve: 2020-07-20
2020. II.negyedév

Közzétéve: 2020-07-20
2020. I.negyedév

Közzétéve: 2020-07-20
2019.IV.negyedév

Közzétéve: 2020-01-06
2019. III. negyedév

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve: 2022-09-04
2022. év

Közzétéve: 2022-03-22
2021. III. negyedév

Közzétéve: 2022-03-22
2021. IV. negyedév

Közzétéve: 2022-03-22
Közzétéve: 2022-03-22
Közzétéve: 2021-09-21
2021. II. negyedév

Közzétéve: 2021-04-07
2021. I. negyedév

Közzétéve: 2021-04-07
2020. IV. negyedév

Közzétéve: 2021-04-07
2020. III. negyedév

Közzétéve: 2020-07-20
2020. II. negyedév

Közzétéve: 2020-07-20
2020. I. negyedév

Közzétéve: 2020-07-20
2019. IV.negyedév

Közzétéve: 2020-01-06
2019. III. negyedév

Dátum Megnevezés
2020-01-06
2019. II. negyedév
2020-01-06
2019. I. negyedév
2019-04-08
2018. IV. negyedév
2019-04-08
2018. III. negyedév
2018-10-25
2018. II. negyedév
2018-10-25
2018. I. negyedév
2018-06-18
2017. IV. negyedév
2018-03-28
2017. III. negyedév
2017-11-13
2017. II. negyedév
2017-08-24
2017. január-március
2017-04-05
2016. október-december
2017-04-05
2016. év
2016-06-27
2015. év
2016-06-27
2014. év
2016-06-27
2013. év
Koncessziók

A Pest MKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ilyen kifizetést még nem teljesített.

Európai unió által támogatott fejlesztések

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében jelenleg nincs Európai Unió által támogoatott fejlesztés.