Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88–89. §, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi  LVII. törvény 28/D. § (4) és (5) bekezdés, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91/D. § (1) bekezdés, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.  (V. 22.) Korm. rendelet 1/E. § (1) bekezdés és 1/F. § (1)-(3) bekezdés.

Közzétéve: 2022-11-27
Hirdetmények tűzvédelem

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések

Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) és (4) bekezdés.

Közzétéve: 2023-07-19
Hirdetmények

Jelenleg nincs archivált anyag.

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések (Ákr. 89. § (3) bekezdés)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján

 

 

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közérdekű keresettel megtámadható döntések [Ákr. 89. § (3) bekezdés]

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése.

Közzétéve: 2023-07-19
Hatósági hirdetmények

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja alapján.

Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A kéményseprő-ipari szolgáltatók nyilvántartása: a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye, b) az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölése, c) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (2)–(3) bekezdéseiben, foglalt adatok, d) a 2009. évi LXXVI. törvény 29. § a)–d) pontjában meghatározott adatok.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése alapján.

 

Közzétéve: 2023-07-19
Kéményseprő-ipari szolgáltatók

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/F.§(2)bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Gazdálkodási adatok

Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés a) pontja.

Közzétéve: 2022-03-22
2022.évi közbeszerzési terv

Közzétéve: 2021-04-08
2021. évi közbeszerzési terv

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – vonatkozó hivatkozás

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés b) pontja.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés a)-b) pontja.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés c) pontja.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A szerződések teljesítésére vonatkozó adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés c) pontja.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződés alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklet 12. sora.

2012. január 01. és 2012. december 31. közti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2013. január 01. és december 31. közti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2014. január 01. és 2014. december 31. közti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2015. január 01. és december 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2016. január 01. és december 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.

2017. január 01 és december 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt. 

2018. január 01 és december 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt. 

2019. január 01 és december 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt. 

2020. január 01 és december 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt. 

2021. január 01 és december 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt. 

Közzétéve: 2023-07-19
Szerződésnyílvántartó Rendszer

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. mellékletének 13. sora alapján. 

Jelenleg nincs releváns adat.

 

 

Jelenleg nincs archivált anyag.