A katasztrófavédelem iparbiztonsági feladatai

Iparbiztonság
 

Az új katasztrófavédelmi törvényben (továbbiakban Kat.) és annak végrehajtási kormányrendeleteiben és miniszteri rendeleteiben meghatározott feladatok ellátására, azzal összhangban a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon is 2012. január elsejével, valamint az áprilisi szervezet-átalakítással új szervezeti struktúra alakult. Az iparbiztonsági feladatok ellátására létrehozott megyei iparbiztonsági szakterület tevékenysége megyei szinten három fő szakterületre terjed ki.

Az iparbiztonság alapvetően  négy kiemelt szakterületet fog össze. Ezek a következőek:
-         veszélyes üzemek felügyelete;
-         veszélyesáru-szállítás ellenőrzése;
-         kritikus infrastruktúra védelem;
 
Az iparbiztonsági szakterület feladatai:
 
-         Veszélyes anyagokat gyártó, tároló, felhasználó üzemekkel kapcsolatos engedélyezési, ellenőrzési, felügyeleti tevékenység.
-         Veszélyes ipari üzemek azonosítása, a kiemelten kezelendő veszélyes ipari üzemek felügyelete.
-         A katasztrófavédelmi birság, - mint jogintézmény- következetes alkalmazása.
-         A veszélyesáru-szállítás közúti ellenőrzése illetve az ellenőrzések kiterjesztése a vasúti, vízi és légi szállításokra is.
-      A kritikus infrastruktúra védelme érdekében a KIV különböző szektorainak felmérése, az alapvető és létfontosságú fogyasztók kijelölése.
 
A katasztrófavédelmi törvény 2012. április 15-én hatályba lépett módosításai értelmében az eljáró hatóság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) kormányrendelet 4. § (3) bekezdése alapján első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és küszöbérték alatti üzem telephelye szerint illetékes területi szerve, másodfokon a központi szerve; a rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a rendelet 1. § 3. pont a) alpontja szerinti létesítmények esetén az elsőfokú eljárás lefolytatására a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az üzemeltető székhelye szerint illetékes területi szerve jogosult. A fentieken túl a törvény alapján létrejött az egységes iparbiztonsági hatósági koordinációs rendszer.