Jelentkezés rendje - időpontok

JELENTKEZÉS RENDJE

A közösségi szolgálat (a továbbiakban: KSZ) teljesítésének lehetősége - a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szervei részéről -, 2012. októberétől biztosított, a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák sikeres befejezéséhez.

A fogadó intézmény minden hónap utolsó 5 munkanapján segíti, a KSZ teljesítését a jelentkezők számára.

A Pest MKI és helyi szervei a KSZ teljesítését, a 2012/2013. tanévtől, a 9-11. évfolyamos korcsoport részére a katasztrófavédelem feladatrendszerének és küldetésének megismerésére, a biztonság, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség, illetőleg felelősségérzet kialakítására ad lehetőséget.

Hosszú távon megvalósítandó cél, hogy a KSZ jogszabályban meghatározott kötelező óraszámát (50 óra) a katasztrófavédelemnél önként teljesítő tanulók a polgári védelmi kötelezettség intézményére felkészülve felelős állampolgárként vegyenek részt a katasztrófák elleni védekezésben, a katasztrófavédelem nemzeti ügyként történő kezelésében.

Erre tekintettel a kijelölt katasztrófavédelmi szerv, a jogszabályokban meghatározott módon, mint fogadó intézmény együttműködési megállapodást köt a KSZ-ra jelentkező tanulót/tanulókat küldő középfokú oktatási intézménnyel.

A küldő intézmény kijelölt pedagógusa a KSZ-ra jelentkező tanulót/tanulókat a fogadó szervvel kötött együttműködési megállapodásban meghatározottakra tekintettel, csoportokban a fogadó intézményekhez irányítja.

A katasztrófavédelmi KSZ teljesítése során az arra önként jelentkező tanuló és a fogadó intézmény között munkaviszony nem jön létre, a tanulót a KSZ teljesítéséért illetmény, munkabér és egyéb juttatás nem illeti meg, a tanuló nem minősül fiatal munkavállalónak.

Kijelölt napok: minden hónap utólsó 5 munkanapja