A polgári védelem katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatai

a)      a lakosság felkészítése a védekezés során irányadó magatartási szabályokra, 
b)      a polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, valamint a működéshez szükséges anyagi készletek biztosítása,
c)      a tájékoztatás, figyelmeztetés, riasztás,
d)      az egyéni védőeszközökkel történő ellátás,
e)      védelmi célú építmények fenntartása,
f)      a lakosság kimenekítése, kitelepítése és befogadása,
g)      gondoskodás a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (különösen víz-, élelmiszer-, takarmány- és gyógyszerkészletek, állatállomány) és a kritikus infrastruktúrák védelméről,
h)      a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a fertőtlenítés, és az ezekkel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések,
i)      a települések kockázatértékelésen alapuló veszélyeztetettségének felmérése,
j)      a veszély-elhárítási tervezés, szervezés,
k)      közreműködés a kulturális örökség védett elemeinek védelmében, a vizek kártételei elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásában, a menekültek elhelyezésében és ellátásában, továbbá a tűzoltásban, és a nemzetközi szerződésekből adódó tájékoztatás és kölcsönös segítségnyújtás feladatainak ellátásában.