Árvíz

Árvíz: a folyóvíz vízszintje hóolvadás, jégtorlódás vagy heves esőzések miatt megemelkedik, majd a folyóvíz kilép a medréből és elárasztja a mentett árterületeket. Víz alá kerülhetnek lakot települések, ipari és más objektumok, termőföldek; sérülhetnek a víz-, gáz- villamos és hírközlő berendezések; fertőzés és járványveszély alakulhat ki.

Töltésszakadás: A védmű (gát) a víz útjába állított mesterséges vízi létesítmény, amely a nagy mennyiségű víz nyomásának és szerkezetgyengítő hatásának van kitéve. A mentett oldalon megjelenő szivárgás (buzgár), a részü oldalában megjelenő csurgás, a töltés vízzáró-és a vízáteresztő rétegek mentén való megcsúszása (suvadás) a gát összeomlását okozhatja, amely következtében hirtelen nagy mennyiségű víz zúdul a mentett ártérre. A rendelkezésre álló idő és a vízszint várható magasságának függvényében a következő lépéseket ajánlatos megtenni:

·  Készítsen elő zseblámpát, elemes rádiót, mobiltelefont, illetve ezekhez tartalék elemeket és akkumulátorokat.

·  Szerezzen be megfelelő védőruházatot: gumicsizmát, vízhatlan ruhákat, kesztyűt.

·  Az udvarról vigyen be a lakásba minden olyan dolgot, amit a víz elsodorhat, vagy amiben kárt tehet.

·  Értéktárgyait, háztartási eszközeit vigye fel a padlásra, illetve az emeletre, vagy szállítsa el.

·  Ha van rá lehetősége, segítsen a szomszédainak, ismerőseinek, vagy jelentkezzen a hatóságoknál önkéntesnek.


Magatartási szabályok árvízveszély, kitelepítés esetén:


A megáradt folyóvíz kiszámíthatatlan, ne menjen bele! 
Ha elöntött területen, úttesten gyalogosan kell áthaladni, legalább ketten induljanak el, hogy segítséget tudjanak nyújtani egymásnak. Előtte győződjünk meg a víz mélységéről (mérőbot), és vegyünk fel megfelelően védő lábbelit. A leszakadt villanyvezeték életveszélyes!

·  Figyelje a külső tájékoztatást, ha lehet a televízió és a rádió híradásait, a hangosbeszélőt, a szirénát.

·  Ne telefonáljon, csak segélykérési céllal, mert a mentőerőknek szükségük lehet a vonalakra.

·  Ha a hatóság a lakóhely elhagyására szólít fel, kövesse az utasításokat.

·  Kitelepítés során érvényesül a család együtt tartásának elve.

·  Mielőbb térjen a lakásába, hogy a kitelepítésre, kimenekítésre a család együtt tudjon felkészülni.

·  Ha a veszélyhelyzet bekövetkeztekor a tanulók az iskolában tartózkodnak az osztályok tanulóiért a nevelő felel, ő viszi őket a kitelepítési gyülekező helyre, a befogadási helyen leadja a névsorukat.

·  Készítse össze családja számára hátizsákban vagy válltáskában -hogy a keze szabadon maradjon - a legszükségesebb személyes felszereléseket (veszélyhelyzeti csomag).

·  A lakásból való távozáskor zárja el a víz- gáz-, elektromos hálózatokat.

·  Csukja be az ablakokat, az ajtókat kulccsal zárja be.

·  A kályhákban, tűzhelyekben égő tüzeket oltsa el.

·  A megadott gyülekezőhelyet lehetőleg gyalog közelítse meg, a kijelölt útvonalon.

·  Csoportosan közlekedjen, hogy segíthessenek egymáson.

·  Ne hallgasson rémhírekre, ne terjessze azokat.

·  Mindenki eldöntheti, hogy a kijelölt befogadásra helyre vagy rokonokhoz, ismerősökhöz megy.

·  A gyermekekre, idősekre és betegekre különösen oda kell figyelni. A gyülekezőhelyen be kell jelenteni a mozgásképtelen betegeket, akiket a mentő egységek szállítanak el, de magukra hagyni őket nem szabad.

·  Ne veszélyeztesse senki az életét a család értékeinek védelmével, mert a hátra maradt ingatlanok, egyéb vagyontárgyak őrzését a rendőrség, polgárőrség, őrző-védő szervezetek végzik.

·  Ne kíséreljen meg átkelni a hömpölygő vízen, mivel nem ismeri annak mélységét és sodrásának erejét – már a 20 centiméter magasságú vízfolyás is ledöntheti az embert a lábáról.

·  Autóval se kísérelje meg az átkelést az áradaton – már a 30-40 centiméter mélységű víz is károsíthatja gépjárművét olyan mértékben, hogy az leálljon.

Veszélyhelyzeti csomag: Könnyen szállítható, max.. 20 kg súlyú, feltüntetve rajta a tulajdonos neve.

Tartalmazza:

·  a személyi okmányokat, értéktárgyakat, készpénzt, bankkártyát,

·  két- három napi élelmiszert -konzerv, nem romlandó élelmiszer-, egy liter ivóvizet (szükséges naponta 3000-3600 kalória),

·  az évszaknak megfelelő lábbelit, felsőruházatot, fehérneműt,

·  tisztálkodási eszközöket,

· rendszeresen használt gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket (a gyógyszerérzékenységet jelezni kell),

·  takarót (esetleg hálózsákot, gumimatracot)

·  ha van, hordozható rádiót,

·  a gyermek kedves játékát, megnyugtatásul.

 

Tudnivalók a visszatelepítésről

A veszély elmúltával a kitelepített lakosság visszatérhet a lakhelyére. A visszatérés lehetőségének a megállapítása a katasztrófavédelmi és a vízügyi szakemberek feladata.

Akiket szervezett formában telepítettek ki, azokat szervezett formában telepítik is vissza. Amennyiben önállóan tér vissza, ezt feltétlenül jelezze lakhelyén.

·  A településre csak akkor szabad visszatérni, ha megtörtént a fertőtlenítés.

·  Ha az orvosok javasolják, adassa be a védőoltást.

·  Ha a házán, lakásán repedéseket, töréseket lát, kérje a szakemberek véleményét lakása biztonságát illetően.

·  Ha romosodást talál, a romok eltakarítása nagy körültekintést igényel, mert a romok mozgatása újabb omlást idézhet elő. Sose kezdjen egyedül a munkához, kérje a szakemberek segítségét.

·  Az állati tetemeket, szemetet, amelyet a víz hordott az udvarára, kertjébe, ne ássa el. Jelentse be, a szakemberek begyűjtik azokat.

·  A vizet, villanyt, gázt csak a vezetékek és a hálózat ellenőrzése után lehet bekapcsolni.

·  Az átázott elektromos készülékeket, a gázkazánt, konvektorokat üzembe helyezés előtt vizsgáltassa meg szakemberekkel.

·  A vezetékes víz használata a hatóságok engedélye alapján történhet meg.

·  A kút vize sokáig alkalmatlan még emberi, állati fogyasztásra, használata csak fertőtlenítés és ellenőrzés után lehetséges.

 

Felhívás árvízzel elöntött települések lakosságának az ÁNTSZ Pest Megyei Intézetétől (2013.06.05.)

Kitelepítés esetén az alábbi nélkülözhetetlen dolgokat feltétlenül vigye magával: személyi iratait, TAJ kártyákat, gyógyszereit, a gyermeke tápszereit, gyógyszereit, oltási igazolványát, (szükség esetén pelenka, stb.), valamint váltás ruhát.

Az árvizes területen megnő a fertőző megbetegedés veszélye, ennek elkerülése érdekében tartsa be a következőket!

·Lehetőleg kerülni kell a szennyezett vízzel való érintkezést, különösen a szájba, szembe, testfelületre jutását (védőfelszerelés használata ajánlott: gumicsizma, gumikesztyű stb.)!

·Vízvezetékeken bekövetkező csőtörést, vízkimaradást azonnal jelentsék a vízmű üzemeltetőjének, valamint az illetékes járási Népegészségügyi Intézetnek.

Amíg megnyugtató választ nem kapnak, csak forralt vizet szabad használni!

·Ásott kutak vizét tilos ivóvízként használni, csak ellenőrzött vizet fogyasszon (vezetékes, palackozott, zacskós, lajtos kocsiból származó)!

·Az árvízzel elöntött területeken termesztett zöldségfélék csak alapos mosás és főzés után fogyaszthatók!

·A tárolt élelmiszereknél javasolt figyelembe venni, hogy ne szennyeződhessenek csepegő-fröccsenő vízzel és védve legyen rovaroktól, állatoktól (pl. egerek stb.). Az élelmiszertároló helyek fertőtlenítése javasolt.

·A vízzáró csomagolású élelmiszerek (fémdoboz, konzerv, üveg, műanyag palack stb.) a külső felszín fertőtlenítése után fogyaszthatók!

·Különös gondot kell fordítani a gyermekek, betegek, idősek megfelelő, kielégítő étkeztetésére és biztonságos élelmiszer ellátására.

·Kérjük, hogy láz, hányás, hasmenés, illetve sérülés esetén azonnal jelentkezzen az orvosnál!

·Az árvízzel szennyezett ruhaneműk és textíliák fertőtlenítőszeres mosás, vasalás után vehetők használatba!

·Elöntött házak lakóterei, (alagsori helyiségek, pincék) az ár levonulása után elvégzett takarítás és fertőtlenítés után vehetők újra használatba!

·A háztartási hulladékot ár- és belvízmentes szemétlerakó helyre kell szállítani!

·Elhullott állatokról az Állategészségügyi szerveket tájékoztatni kell!

·A személyi higiénés előírások fokozott betartására (pl. kézfertőtlenítés) kell törekedni mindenkinek, aki az ár-, és belvízzel sújtott területeken él, vagy a védekezésben részt vesz!

·Fertőtlenítőszeres kézmosást kell végezni:

o  amikor tartózkodási helyére ér,

o  WC használat előtt és után,

o  minden esetben, ha élelmiszerrel kezd foglalkozni!

Árvíz levonulása utáni fertőtlenítési tanácsok

Lakásban: 50-60 m2 nagyságú mosható felületek, valamint mosható tárgyak fertőtlenítésére 10 l fertőtlenítő oldat szükséges, melyhez az oldat készítése:

6 dl háztartási Hypo + 9,4 l vízzel összekeverve

Ásott kút fertőtlenítése: a kútban lévő vízmennyiség minden m3-rére 3 dkg klórmész szükséges.

A kút fertőtlenítését úgy végezzük el, hogy a víz térfogatára kiszámított törzsoldatot készítünk. A 2-3 vödörben szétosztott törzsoldatot úgy juttatjuk be a kútba, hogy az oldatot a kút belső falára öntjük. A fertőtlenítőszerrel kezelt kútvizet 24 órán keresztül állni hagyjuk. A kút vize csak akkor tekinthető fertőtlenítettnek, ha a víznek klór szaga van és a klór íz érezhető. Amennyiben ezt nem tapasztaljuk, a kút fertőtlenítését a fertőtlenítőszerek kétszeresével meg kell ismételni.

Eredményes fertőtlenítés befejezése után a kutat teljesen ki kell merni, vagy ki kell szivattyúzni.

A használt homokzsákok tartalma kiszárított állapotban csak építkezéshez használható fel, játszótéri homokozók feltöltéséhez nem!

A fertőtlenítés végzését minden alkalommal kellő óvatossággal, és megfelelő védőeszközök alkalmazásával kell végezni. Az esetlegesen bőrre, vagy szembe kerülő fertőtlenítőszert azonnal tiszta vízzel kell lemosni.

További fertőtlenítéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a Népegészségügyi Intézet munkatársaihoz.