Szabadtéri tűzgyújtás, írányított égetés

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés szabályaira vonatkozóan.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Jogszabály által engedélyezett égetés során a tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen csak szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. 

Kiemelten fontos, hogy az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét. 

Felhívom az égetést bejelentő személy figyelmét, hogy a katasztrófavédelemhez történt égetési szándék bejelentése nem mentesít más hatóságok égetést engedélyező/arra kötelező döntésének, határozatainak megléte alól

           Az OTSZ alapján a következő feltételeket kell betartani:

  • az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani;
  • az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen;
  • az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni;
  • a tarlónak / lábon álló növényzetnek / avarnak / egyéb növényi hulladéknak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos;
  • tarló irányított égetésénél az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel;
  • lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.

A tüzek 99 százaléka emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő- és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés.
eldobni ≤ 1 másodperc, eloltani ≥ 100 óra helyreállítani ≥ 100 év 

Amennyiben mégis tűzeset következik be, annak észlelésekor az első és legfontosabb feladat a kezdeti “kis tüzek” eloltásán túlmenően az, hogy arról a 112-es segélyhívó számon haladéktalanul értesíteni kell a katasztrófavédelmet.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkat 

www.katasztrofavedelem.hu vagy a www.nebih.hu oldalon talál!

Kérelem letölthető formátum 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat