Megszűnt a tartósan vízhiányos időszak

2022. október 28. 14:25

A Hivatalos Értesítő 63. számában megjelent – a Hivatalos Értesítő 14. számában, 2022. március 21. napjával kihirdetett – a tartósan vízhiányos időszak 2022. október 31-i megszüntetéséről szóló tájékoztató.

A vonatkozó törvényi szabályozás alapján tartósan vízhiányos időszakban nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie az öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési vízhasználat vízmennyisége után. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996-os kormányrendelet alapján a tartósan vízhiányos időszak kezdete előtt 14 napon belül, azaz 2022. március 7. és 21. között történt vízkivételekhez kapcsolódó vízkészletjárulék összegét 20 százalékkal kellett csökkenteni. 

A kedvezmény és a mentesség érvényesítése érdekében fontos eljárási szabály, hogy a vízkészletjárulék-kedvezmény ideje alatt és a tartósan vízhiányos időszak kezdőnapja és végnapja között mért vagy számított felhasznált vízmennyiséget a vízkészletjárulék adatszolgáltatásban fel kell tüntetni. A vízkészletjárulék-kedvezmény ideje alatt kivett víz napi mennyiségét feltüntető, a vízhasználó által aláírt dokumentumot a vízkészletjárulék adatszolgáltatáshoz mellékelni kell.  

A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999-es KHVM rendelet 6. § (2)-(4) bekezdését 2018. január 1-vel hatályon kívül helyezték, amely alapján a kedvezmény és a mentesség érvényesítése nem külön erre irányuló kérelem alapján, hanem hivatalból történik.

A kedvezmény és a mentesség érvényesítésével kapcsolatban részletes tájékoztatás a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságoktól kérhető.

Forrás: BM OKF