Igazgatóság vezetői

Bak Márton Imre

  • Munkahely: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
  • Rendfokozat: tűzoltó alezredes
  • Beosztás, munkakör: informatikai osztályvezető
  • Levélcím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43
  • Telefon: (+36-1) 469-4105
  • E-mail cím: crfg.zxv@xngirq.tbi.uh
Bak Márton Imre fotója

Önéletrajz:

1990.01.01.-től a jogelőd polgári védelmi központi és területi szervezetein belül, ezután a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezetében töltött be szakmai és a gazdasági szakterülethez kapcsolódó beosztásokat. Magyarország rendszerváltását követően a pályája végigkísérte a hon- és rendvédelmi szervezeteinkben, azok feladatrendszereiben, valamint a különféle technológiákban történt változásokat, amelyek során sokrétű tapasztalatot szerzett.

Szakmai pályája:

1985-1986 között az MN4787 kommendáns zászlóalj és MN7015 őrezred gépjármű-technikus tiszthelyettese

1987-1989 között az MN Hátországvédelmi Parancsnokság, majd MN Hátországi és Polgári Védelmi Parancsnokság parancsnok segítője

1990-1996 között a BM Polgári Védelmi Országos Parancsnokság Vezetésbiztosító és Kiszolgáló Század Katasztrófaelhárító Szakasz parancsnoka és a szakfeladat megszüntetését követően a Budapesti Határőr Igazgatóság őrszázad szakaszparancsnoka, századparancsnok helyettese

1996-1998 között a polgári életben dolgozott

1998. április 1-től a Pest Megyei Polgári Védelmi Parancsnokság, diszpécser

2000-2010 között a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezetében diszpécser, VFCS technikus, polgári védelmi előadó, térinformatikus, informatikai és távközlési előadói beosztásokat látott el

2011-2012 között a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Polgári Veszélyhelyzet - kezelési Osztály, majd Polgári Védelmi Felügyelőség, segédelőadó

2012-2015 között a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gazdasági Szolgálat, távközlési kiemelt főreferens

2015. május 15 - 2020. szeptember 01. között a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gazdasági Szolgálat, majd Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet Műszaki Alosztály, alosztályvezető

2020. november 16-tól a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet Informatikai Osztály, osztályvezető

Tanulmányok:

MN7260 Gépjármű-technikai Tiszthelyettes és Szakmunkásképző Iskola

Leövey Klára Gimnázium

Rendőrtiszti Főiskola - jogutódjaként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem - rendészeti igazgatásszervező (katasztrófavédelmi szakirány)

Rendészeti szakvizsga

Rendészeti vezetőképző