Tűzoltó gyakorlatok


GYAKORLAT ÉS BEMUTATÓ A DÖMSÖDI NAPOKON

Április 27.-én tartott közös tűzoltó bemutatót és gyakorlatot a Dömsöd Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság.

Tűzoltó bemutatót tartott a Dömsödi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság közösen, az immáron 18. alkalommal megrendezett Dömsödi Napokon. A bemutatón az odalátogatók betekintést nyerhettek a tűzoltók munkájába, láthattak egy gépjárműtűz-oltást, illetve annak feszítő-vágóval történő felnyitását is. A bemutatót és gyakorlatot kiemelt érdeklődéssel a kisiskolások és óvodások követték végig. 

Fotók: Vásárhelyi Zoltán tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok


ELLENŐRZŐ GYAKORLAT MONORIERDŐN

A gyakorlaton március 26.-án a Monori Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és a Dabasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vett részt.

2012. március 26-án megyei ellenőrző gyakorlat került végrehajtásra a Monorierdő, Barátság úti Kamionbontó és szerviz területén. A gyakorlaton a Monor HTP és Dabas HTP egységei vettek részt. A feltételezett esemény két veszélyes anyagot szállító tartálykocsi ütközése volt, mely baleset során a mérgező-, éghető anyag (Tri-izobutil.alumínium) szivárgott a tartályokból. A több mint két órán át tartó gyakorlatot a Megyei Tűzoltósági Főfelügyelő megfelelőre értékelte.


TŰZOLTÓ GYAKORLAT SÜLYSÁPON

Tűzoltó és sebesültmentő gyakorlatot tartott a Sülysápi Önkéntes Tűzoltóság és a Nagykátai Hivatásos Tűzoltóság, karöltve a környékbeli önkéntes tűzoltóságokkal Sülysápon. (képek: Sülysáp ÖTE)

A szimulált helyzet szerint egy helyi szórakozóhelyen egy nagy teljesítményű diszkófény gyulladt ki, és a tűz átterjedt a berendezési tárgyakra is. A helyszínen tartózkodó fiatalok között pánik tört ki, és többen eszméletlen állapotban bennragadtak a füsttel megtelt épületben.

A feltételezés szerint a Sülysáp ÖTE percek alatt megérkezett az épülethez, ők gondoskodtak az áramtalanításról a közmű elzárásokról, és sugárvédelem mellett felderítettek. Ezt követően a kiérkező hivatásos egység az irányítást átvette, majd légzőkészülékben a bent rekedtek mentését megkezdte. Az épület romhatárán túl a sérülteket a mentőknek átadták. A tűz eloltása után a helyiséget pozitív ventillátorral kiszellőztették.

A gyakorlat teljes sikerrel zárult, a kiérkező egységek a sérülteket időben kihozták az épületből, és tanúbizonyságot tettek a kitűnő csapatmunkáról, amely elengedhetetlen ilyen extrém körülmények közötti gondos és pontos munkához.


MEGYEI ELLENŐRZŐ GYAKORLAT BUDAÖRSÖN

2012. augusztus 30-án a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Főfelügyelősége megyei ellenőrző gyakorlatot szervezett az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére.

A feltételezés szerint Budaörs, Dózsa György utca 10. szám előtt egy veszélyes anyagot szállító tehergépjármű felborult. A gépjármű tartálya a baleset következtében megrepedt, a veszélyes anyag szivárogni kezdett. A gépjárművezető és kísérője megsérültek. A beavatkozást nehezítette, hogy a feltételezett esemény sűrűn lakott területen történt. A gyakorlaton Érd HTP, valamint a Törökbálinti Katasztrófavédelmi Őrs egységei vettek részt. A gyakorlat ellenőrzését a PMKI KMSZ, a Tűzoltósági Főfelügyelőség, valamint a PMKI ellenőrzési szolgálata végezte. A majdnem két órás gyakorlat értékelése a helyszínen megtörtént, a gyakorlatot az ellenőrzést végzők megfeleltre értékelték.

Megyei ellenőrző gyakorlat Sülysápon

Tűzoltósági felügyelői értekezlettel egybekötött ellenőrző gyakorlatot tartott a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság február 20-án.

A feltételezett helyzet szerint Sülysápon egy veszélyes anyagokkal dolgozó üzem telephelyén tűz keletkezett. A tűz eloltását a dolgozók megkísérelték, azonban nem jártak sikerrel. A káreset során a csarnok füsttel telítődött, és a tűz átterjedt a veszélyes anyagokat tároló csarnokba is. Miután megérkezett a segélykérés a telephely portásától a megyei ügyeletre, a jelzést továbbították a nagykátai és monori tűzoltóság ügyeletére, akik egy-egy fecskendővel megkezdték a vonulást. Az egység helyszínre érkezéséig a telephelyen dolgozók elhagyták a területet, két fő azonban megsebesült és bennrekedt. A kiérkező nagykátai és monori tűzoltók légzésvédelmi felszerelésben megkezdték a felderítést és kimentették a sérülteket. A gyakorlat során tervezett problémaként meghibásodott a monori fecskendő szivattyúja, valamint két tűzoltó is megsérült, ami nehezítette a káreset felszámolását.

A gyakorlat végén a tűzoltósági főfelügyelő, a kirendeltségek tűzoltósági felügyelői és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat értékelte a beavatkozó állomány munkáját, amit megfeleltre minősítettek.

A gyakorlat után a nagykátai tűzoltóság parancsnokságán került sor a tűzoltósági felügyelők értekezletére, ahol az aktuális és mindennap jelentkező kérdéseket beszélték meg. A váci kirendeltség tűzoltósági felügyelője előadást tartott füstmérgezés szervezetre gyakorolt hatásairól, majd a tűzoltósági főfelügyelő számolt be az előző évben végrehajtott begyakorló és megyei ellenőrző gyakorlatokról.


Megyei ellenőrző gyakorlaton az érdi és törökbálinti tűzoltók

Ellenőrző gyakorlatot tartott március 20-án Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és Törökbálint Katasztrófavédelmi Őrs tűzoltóinak a Pest megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat. A gyakorlaton részt vett a megyei tűzoltósági főfelügyelő és az Ellenőrzési Szolgálat munkatársa is.

A feltételezett helyzet szerint a törökbálinti DEPO Logisztikai telephelyén az olajállomásnál tolatás közben egy beton villanyoszlopnak ütközött egy tartályos tehergépjármű, amely tíz tonna sósavat szállított. Az ütközés következtében kitört a villanyoszlop és a jármű elgázolta a tolatást irányító személyt is. A betonoszlop felhasította a tartályos jármű vontatmányának palástját és a benne szállított harminchét százalékos sósav szivárogni kezdett, továbbá az elgázolt személy beszorult a kerekek közé.

A helyszínre az érdi és törökbálinti tűzoltók érkeztek összesen négy egységgel. A felderítés során megállapították, hogy a gépjármű, amely balesetet szenvedett, az ADR hatálya alá tartozik. Ennek tudatában a beavatkozást gáztömör védőruhában kezdték meg, védősugár biztosítása mellett kimentették a sérült személyt és megszűntették a felszakadt tartálypalást szivárgást. A káreset felszámolását nehezítette a szélirány folyamatos változása, emiatt fokozott figyelmet kellett fordítaniuk a szerek felállítási helyére, hogy a sósav párolgása közben keletkezett gőzök terjedése ne okozzon számukra problémát, vagy további veszélyeket. Ezzel egyidejűleg intézkedtek arról is, hogy a kifolyt veszélyes anyag ne jusson csatornarendszerbe.

A gyakorlatot a törökbálinti laktanyában megfelelőre értékelte a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a tűzoltósági főfelügyelő. Az értékelés során felhívták a figyelmet azokra a megoldási lehetőségekre, melyek a jövőben hatékonyabbá tehetik a kárfelszámolási tevékenységet.