Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80. § (1) bekezdése alapján.
 

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
A KET alapján kötelezően közzéteendő jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80/A.§ (1) bekezdésében meghatározott közzétételi körbe tartozó jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok.
Tűzvédelmi határozatok
Iparbiztonsági határozatok

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Letöltés:    A KET alapján kötelezően közzéteendő jogerős vagy fellebezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok
Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
A hatóság ellenőrzési tervének és jelentésének közzététele

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 91. § (3) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. január 11.
Letöltés:    2017.évi ellenőrzési terv
Közzétéve:  2015. december 21.
Letöltés:    2016. évi hatósági ellenőrzési terv
Közzétéve:  2015. szeptember 21.
Letöltés:    2015. évi hatósági ellenőrzési terv
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A Pest MKI az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabá

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos szakértők nyilvántartása

2018. január 01-jétől a katasztrófavédelem a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatban nem rendelkezik hatáskörrel.

Kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2015. évi CCXI. törvény 7. § (4) bekezdése, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. §-a

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/F.§(2)bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

Jelenleg nincs releváns adat

Gazdálkodási adatok
Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § 1) alapján

Jelenleg nincs releváns adat. 

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szer

2012. január 01. és 2012. december 31. közti időszakban  ilyen összegű kifizetés nem történt.

2013. január 01. és december 31. közti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt. 

2014. január 01. és 2014. december 31. közti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.

2015. január 01. és december 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.

2016. január 01. és december 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

Közzétéve:  2017. augusztus 21.

2012.01.01-2012.03.31. nem történt
2012.04.01-2012.06.30. nem történt
2012.07.01-2012.09.30. nem történt
2012.10.01-2012.12.31. nem történt
2013.01.01-2013.03.31. nem történt
2013.04.01-2013.06.30. nem történt
2013.07.01-2013.09.30. nem történt
2013.10.01-2013.12.31. nem történt
2014.01.01-2014.03.31. nem történt
2014.04.01-2014.06.30. nem történt
2014.07.01.-2014.12.31. nem történt
2015.01.01.-2015.06.30. nem történt
2015.07.01.-2015.12.31. nem történt
2016.01.01.-2016.06.30. nem történt
2016.07.01.-2016.12.31. nem történt
2017.01.01. 2017.06.30. nem történt
Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

Jelenleg nincs releváns adat

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

Jelenleg nincs releváns adat

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

Jelenleg nincs releváns adat

A szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

Jelenleg nincs releváns adat

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

Jelenleg nincs releváns adat