Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály


A Tűzvédelem területén:
 
  1. figyelemmel kíséri a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, továbbá az engedélyezés és a szolgáltatás felügyelet alapjául szolgáló szabványok, előírások műszaki követelményrendszerét, javaslatot tesz módosításukra;
  2. szakterületét érintően továbbképzést, tájékoztatót szervez az Igazgatóság állománya és a helyi szervek részére; részt vesz a szakterületet érintő központi, vagy regionális továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken;
  3. a tűzvizsgálati szakterület kivételével gyakorolja a tűzvédelmi szervi szakértői jogköröket;
  4. irányítja a KvK-k hatósági, szakhatósági és szakértői tevékenységét;
  5. kidolgozza a szakterületét érintő hatósági, szakhatósági, valamint a megelőző katasztrófavédelmi tevékenységre vonatkozó területi érvényű szabályozások, irányelvek, ajánlások tervezeteit, közreműködik a katasztrófavédelmet, tűzvédelmet érintő jogszabályok, szabványok, direktívák kidolgozásában,
  6. segíti a területi, és helyi hatáskörű szervek, valamint az önkormányzatok megelőző katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogalkalmazó tevékenységét;
  7. figyelemmel kíséri a tűzvédelem komplex követelményrendszerét, javaslatot tesz módosításukra, részt vesz a szakterületét érintő és jogalkotási ideiglenes bizottságok munkájában;
  8. részt vesz az MVK működtetésében;
  9. a jogszabályban foglalt tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatosan nyilvántartást vezet, ellenőrzést végez;
  10. kontrollálja, majd felterjeszti az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programmal összefüggő, KvK-től beérkező és tevékenységére vonatkozó statisztikai adatszolgáltatásokat;
  11. javaslatot tesz a tűzgyújtási tilalom elrendelésére.
 
Hatósági szakterületen:
 
  1. gyakorolja a jogszabályban meghatározott elsőfokú tűzvédelmi, katasztrófavédelmi szakhatósági jogköröket;
  2. ellátja a jogszabályban meghatározott másodfokú tűzvédelmi, katasztrófavédelmi szakhatósági feladatokat;
  3. a tűzvizsgálati hatósági jogkör kivételével gyakorolja a jogszabályban meghatározott első- és másodfokú tűzvédelmi hatósági jogköröket;
  4. jelentéseket állít össze a szakterületét érintő ellenőrzésekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat, és továbbítja az érintett szervek részére;
  5. hatáskörébe utalt ügyekben a vonatkozó rendeletben meghatározott szankciót előkészíti;
  6. ellátja a hivatásos állománycsoportúak tűzvédelmi szakértői tevékenység engedélyezésével összefüggő jogkörének feladatait, valamint az Igazgatóság hatáskörébe tartozó szakértői feladatokat;
  7. végzi az osztály tevékenységi körét érintő, jogszabályban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat.
  8. supervisor-hatósági szerepkörben adatszolgáltatást kér a társhatóságoktól, illetve a megindított eljárásba más hatóságokat von be és tevékenységüket összehangolja;
 
Szolgáltatás felügyeleti szakterületen:
  1. bejelentés alapján, a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben igazolást ad ki.
  2. a jogszabályban foglalt tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatosan hatósági (előírás alapján elektronikus) nyilvántartást vezet, ellenőrzést végez;
  3. a hatáskörébe tartozó szolgáltatások felügyelete során külön rendeletben meghatározott szankciót alkalmaz
  4. ellátja a Belső Piaci Információs Rendszer (IMI) használatával kapcsolatos feladatokat.
 
A Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály egyéb feladatai:
 
  1. közreműködik a katasztrófavédelmi, polgári védelmi és tűzvédelmi megyei szakmai versenyek szervezésében, illetve a megyei hivatásos szervek szakmai versenyeinek szervezésében;
  2. kapcsolatot tart a feladatokhoz kapcsolódó szervezeti egységek hasonló jogállású vezetőivel, ügyintézőivel;
  3. közreműködik a prevenciós program szervezésében;
  4. elkészíti a szervezeti egységet érintő szabályozások tervezetét;
  5. gondoskodik a szakterület állománya továbbképzéséről, tájékoztatásáról, részt vesz a területet érintő központi, vagy regionális továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken;
  6. elkészíti a szakterületekre vonatkozó részjelentéseket, időszaki értékeléseket.