Igazgatóság Hatósági Osztálya


A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság első fokú tűzvédelmi hatósági jogkörei a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján:

a) eljár – a Rendelet (3) bekezdés i) pontjában meghatározott kivétellel – a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 12. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban;

b) eljár a polgári repülőterek, és földalatti vasúti létesítmények, Miniszterelnökség létesítményei tekintetében a Rendelet (1) bekezdés a)–g) és j)-k) pontjában meghatározott esetekben; 

c) eljár a Rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben az építmények beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben;

d) eljár azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott;

e) eljár – a Rendelet 1. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott kivétellel – a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 7. §-ában meghatározott hatósági és felügyeleti eljárásokban,

f) a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a tűzvédelmi szakvizsga megtartását, továbbá dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok érvénytelenítéséről;

g) létesítmény, az építmény, a helyiség vagy szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartását, továbbá – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – járművön a tűzvédelmi használati szabályok betartását ellenőrzi;

h) az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet;

i) lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást;

j) a eljár a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben, ha kormányrendelet másként nem rendelkezik.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság másodfokú tűzvédelmi hatósági jogkörrel rendelkezik - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - azokban az ügyekben, ahol a katasztrófavédelmi kirendeltség (hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve) első fokú tűzvédelmi hatósági jogkörben eljárt.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság első fokú tűzvédelmi szakhatósági jogkörében:

a) eljár a polgári repülőtereket, földalatti vasúti létesítményeket, Miniszterelnökség létesítményeit érintő közigazgatási hatósági eljárásokban;

b) eljár az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig:

ba) magas építmények,

bb) a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmények,

bc) a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,

bd) a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,

be) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,

bf) a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények, amennyiben az elhelyezés 14,00 méter felett történik;

c) kiemelt jelentőségű ügyben, ha kormányrendelet másként nem rendelkezik.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság másodfokú tűzvédelmi szakhatósági jogkörrel rendelkezik - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - azokban az ügyekben, ahol a katasztrófavédelmi kirendeltség (hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve) első fokú tűzvédelmi szakhatósági jogkörben eljárt.