Gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések


Tájékoztató a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatát végzők nyilvántartásáról.

A gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről szóló 118/2014. (IV. 3.) számú Kormány rendelet 1. §-a alapján 2014. május 3-tól az eljáró hatóság az érintett ingatlan fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség.

A hatósági eljárás részletes szabályait a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól szóló 29/2014. (IV. 3.) BM rendelet tartalmazza.

A Pest megye közigazgatási területén található katasztrófavédelmi kirendeltségek (Cegléd, Érd, Gödöllő, Monor, Vác) gázszolgáltatók által végzett műszaki-biztonsági felülvizsgálatok szakszerűségének és a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági megfelelőségének megállapítására hatósági szakértőt, vagy igazságügyi szakértőt rendelnek ki.

Az eljárás során kirendelhető hatósági szakértőkről a katasztrófavédelmi igazgatóságok
2014. május 3-tól kezdődően nyilvántartást kötelesek vezetni.

A hatósági nyilvántartásban az a gázszerelő szerepelhet, aki:

-a nyilvántartásba való felvételi kérelmét a hatóság részére benyújtja,

-a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet szerinti gáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatára jogosító engedéllyel rendelkezik,

-az engedély megszerzésétől számított legalább egy éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és

-a fentiek szerinti feltételek meglétét igazolja.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén szakértői tevékenységet végezni kívánók az igazgatóság honlapján elérhető „Kérelem” kitöltésével és mellékleteinek postai úton történő benyújtásával kérhetik a nyilvántartásba történő felvételüket.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság postacíme: 1903 Budapest, Pf.: 314

A kérelem benyújtása során a nyomtatvány minden mezőjét ki kell tölteni és a kérelmet 3.000,- forint értékű illetékbélyeggel kell ellátni. A kérelemhez a felülvizsgálati jogosultságot és a megfelelő szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolatát minden esetben mellékelni kell.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálat végrehajtásáért a hatósági szakértő ügyfelenként 13.000,- Ft díjazásban részesül. A díj a teljesítés igazolását követően 30 napon belül a szakértő által megadott számlaszámra átutalásra kerül.

A szakértői tevékenységet végzők hatékony kirendelése érdekében azon települések felsorolását szíveskedjenek a kérelemhez mellékelni, melyek a kérelmező által a leggazdaságosabban elérhetőek. A hatósági nyilvántartásban szereplő szakértők a kérelem benyújtásakor felsoroltak közt nem szereplő településekre is kirendelhetőek, azonban a kirendelés során a gazdaságossági szempontokat minden esetben figyelembe vesszük.

A hatósági nyilvántartásba vétellel és a szakértői tevékenységgel kapcsolatban felmerült kérdésekkel a honlapon található elérhetőségeken keresztül forduljanak igazgatóságunkhoz.

Letölthető dokumentumok: 

A nyilvántartási kérelemhez szükséges formanyomtatvány

Szakértői jegyzék 

Felülvizsgálati kérelem

 

(kép:illusztráció)