Elhunyt bajtársaink


GYÁSZJELENTÉS

Életének 67. évében türelemmel viselt betegség következtében 2019. október 26-án elhunyt Gerdelics József ny. tű. őrgy.

Gerdelics József 1952. május 16-án született Budapesten. 1973. március 01-től a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, 1988. április 01-től a BM TOP Tűzmegelőzési Osztály, 1989. január 01-től a Nógrádi Megyei Tűzoltóparancsnokság, 1994. február 01-től nyugdíja vonulásáig 1996. május 31-ig a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogelőd szervezeténél a Pest Megyei Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományában teljesített szolgálatot. Szolgálati ideje alatt elvégezte a BM Tűzoltó Tisztképző Iskolát, valamint a Szovjetunió BM Tűzoltómérnökképző Főiskolát. Pályafutása során különböző beosztásokat töltött be, de főleg megelőzési szakterületen dolgozott. Szakmai ismereteit a gyakorlati munkája során jól hasznosította a megelőzési feladatok ellátásban nagy gyakorlatra tett szert. Elhivatottsága, tapasztalata, agilitása miatt több esetben is elismerésben részesült.

Gerdelics József ny. tű. őrgy. búcsúztatása 2019. november 15-én 09.00 órakor Budapesten a Megyeri úti (1047 Budapest, Megyeri út 49.) temetőben lesz.

GYÁSZJELENTÉS

Medveczki László  nyugalmazott tű. főtörzszászlós 2019. május 28.-án életének 59. évében elhunyt.

Medveczki László  1987. május 1-jén szerelt fel a Gödöllői Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományba, beosztott tűzoltóként, majd gépjárművezetői kinevezést kapott. A 10 hónapos műszaki zászlósi iskola elvégzése után különleges szerkezelői, szerparancsnoki és szolgálatparancsnok-helyettesi beosztásokat látott el. Beosztásaiban mindig kiválóan látta el feladatát. Az egyik legtapasztaltabb tűzoltó volt, hivatásszeretete és elhivatottsága a legjobbak közé emelte, melyet számos dicséret és jutalom is bizonyított. 2007-ben egészségi állapota megromlott és szolgálati nyugállományba került.

Búcsúztatására 2019. június 01-én 13:00 órakor kerül sor, a Heves Megyei Boldog község temetőjében.

Emlékét kegyelettel őrzi a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

GYÁSZJELENTÉS

Elhunyt Valyon Tibor nyugalmazott főtörzsőrmester

Valyon Tibor nyugalmazott tű. főtörzsőrmester 2019. február 17-én, életének 53. évében hosszantartó súlyos betegség következtében elhunyt. Valyon Tibor nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1995. február 01-jén került kinevezésre az Érd Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság állományába, gépkocsivezetőnek. Hivatásos szolgálatban töltött ideje alatt szakmai ismerete, jártassága, terhelhetősége valamint tűrőképessége kiemelkedő volt. Munkáját, feladatait mindenkor nagy szeretettel és hozzáértéssel látta el. Eredményes munkájának köszönhetően több alaklommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban. 2004. szeptember 20-án kiemelkedő munkájáért, hősies helytállásért elismerésben részesült. 2005. május 31-i hatállyal került sor nyugállományba vonulására.

Utolsó útjára 2019. március 5-én (kedd) 13:00 órakor kísérjük el az Érdi köztemetőben (2030 Érd, Júlia utca 8. /Ercsi út/). Emlékét kegyelettel őrzi a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

GYÁSZJELENTÉS

Elhunyt Lipták András nyugalmazott tű. szakaszvezető

Lipták András nyugalmazott tű. szakaszvezető 2019. január 26-án, életének 61. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Lipták András 1981. május 1-jén került felvételre a Gödöllői Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományába. Felszerelése után beosztott tűzoltóként látta el feladatát. A tűzoltói pályát hivatásának tekintette. Mindig becsületesen példamutatóan tevékenykedett, kollégái elismeréssel, tisztelettel tekintettek rá. 1984-ben szolgálati balesetet szenvedett, ahol súlyosan megsérült és fiatalon rokkantsági nyugállományba kényszerült.

Temetésére 2019. február 11-án 15.00 órakor kerül sor a Vácegresi katolikus temetőben. Emlékét kegyelettel őrzi a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

GYÁSZJELENTÉS

Elhunyt Drahos József nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester

Drahos József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester Monor Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szolgálatparancsnoka – életének 60. évében, 2018. december 02.-án elhunyt. Drahos József nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1991. június 01-jétől Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának állományában teljesített hivatásos szolgálatot egészen 2001. október 16-ig, nyugállományba vonulásának időpontjáig. A szolgálati beosztásával járó felelősségét átérezve, kiemelkedő hivatástudattal rendelkezett. Feladatait mindig példásan, nagy igyekezettel, szorgalommal, a kiadott parancsoknak megfelelően végezte. A beavatkozások során kimagasló hozzáértéssel, bátran, szakszerűen látta el feladatait. Kollégái nemcsak a munkában, hanem a magánéletben is bátran számíthattak önzetlen segítségére.

Temetésére katolikus szertartás szerint, 2018. december 14.-én (pénteken) 13:00 órakor kerül sor a Monori Katolikus temetőben. Emlékét kegyelettel őrzi a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

GYÁSZJELENTÉS

Zólyomi Zoltán ny. tű. főtörzsőrmester a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyugállományú tagja, 2018. július 02-án, életének 69. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Búcsúztatására 2018. július 05-én 16:00 órakor kerül sor a Heves Megyei Boldog község temetőjében. (3016 Boldog, Turai út). Emlékét kegyelettel őrzi a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

GYÁSZJELENTÉS

Elhunyt Kiss Csaba tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok

Tragikus hirtelenséggel, 2018. március 21-ére virradóra életének 47. évében elhunyt Kiss Csaba tű. alezredes, a Nagykáta Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka. 1994-ben szerelt fel tűzoltónak, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság VIII. kerületi parancsnokságán kezdte hivatásosos pályáját. Pályája során különböző beosztásokat töltött be a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságon, illetve a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltségén, majd 2015. június 01-től a Nagykáta Hivatásos Tűzoltóságon tűzoltóparancsnokként végezte feladatát. Munkáját mindig a legjobb tudása szerint végezte, kiemelkedő hivatástudattal rendelkezett. Feletteseivel tisztelettudó, kollégáival, beosztottaival figyelmes, kiváló kapcsolatot ápolt. Kiváló munkatárs és egyben barát is volt.

Búcsúztatására 2018. március 29-én (csütörtök) 14 órakor kerül sor 2760 Nagykáta, Dózsa György út - Temető utca kereszteződésében lévő temetőben. Emlékét kegyelettel őrzi a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

GYÁSZJELENTÉS

Elhunyt Kaldenecker János nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester

Kaldenecker János nyugalmazott tűzoltó főtörzsőrmester 1949. április 24-én született Újhartyánban. 1976. július 20-án lépett szolgálatba Dabas Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságon, beosztott tűzoltóként. 1977-ben elvégezte az alapfokú tűzoltóképző iskolát. 1992. február 01-től Monor Városban az újonnan megalakított Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság állományában teljesítette további szolgálatát egészen 1993. szeptember 30-ig, nyugállományba vonulásának időpontjáig.
A szolgálati beosztásával járó felelősségét átérezve, kiemelkedő hivatástudattal rendelkezett. Feladatait mindig példásan, nagy igyekezettel, szorgalommal végezte.
A beavatkozások során kimagasló hozzáértéssel, bátran, szakszerűen és körültekintően, a kiadott parancsoknak megfelelően látta el.
Kollégái nemcsak a munkában, hanem a magánéletben is bátran számíthattak önzetlen segítségére.
 
Temetésére katolikus szertartás szerint, 2018. március 08.-án (csütörtök) 15:00 órakor kerül sor az  Újhartyáni Katolikus temetőben.
Emlékét kegyelettel őrzi a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

GYÁSZJELENTÉS

Elhunyt bajtársunk Papp István ny. tű. alezredes 2017. július 28-án életének 69. évében.

Papp István 1976. január 1-jén szerelt fel a Hatvan Városi Tűzoltóparancsnokságra. Szolgálati ideje alatt különböző beosztásokat látott el. A BM Tiszthelyettes képző iskolát kiváló minősítéssel teljesítette, elöljárói kiemelték kivételes munkabírását és példamutató szorgalmát. Elvégezte a BM nappali tűzoltó tisztképző iskolát, az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Tűzvédelmi szakát. A BM Tűzoltó Kiképző Központ állományában először ügyeletes tiszti, majd a Tűzoltási és Szolgálati Tanszéken 1983. július 1-től tanári, 1986. július 1-től főtanári beosztásban látta el a feladatát. A BM Tűzoltóság Országos Parancsnokságára 1988-ban került kinevezésre, főelőadó beosztásba. 1992-ben a Pest Megyei Tűzoltóparancsnokság állományába Tűzoltási és Mentési Osztályvezetőnek, majd 1994. július 1-jei hatállyal Felügyeleti Osztályvezetőnek.

1995. június 30-ai hatállyal nyugállományba vonult. Nyugállományba vonulását követően még sokáig ügyeletesi feladatokat látott el a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon.

Búcsúztatására 2017. augusztus 8-án 10 órakor kerül sor a Budapest III. kerület Tamás utcai Urnatemető ravatalozójában.

Emlékét kegyelettel őrzi a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

GYÁSZJELENTÉS

Elhunyt bajtársunk Varró Sándor ny. tű. főtörzsőrmester 2017. június 8-án életének 65. évében

Varró Sándor 1976.május 1-jén szerelt fel a Gödöllő Tűzoltóparancsnoksághoz. Állományba lépése óta beosztott tűzoltóként látta el feladatát. A tűzoltói pályát hivatásának tekintette, elöljáróival szemben tisztelettudó, fegyelmezett volt. Káreseteknél a bátorság és a magabiztosság jellemezte. Mindig becsületesen, példamutatóan viselkedett, kollégái elismeréssel tekintettek rá.

1992-ben rokkantsági nyugállományba vonult.

Temetésére 2017.június 20-án 15.00 órakor kerül sor a Szadai temetőben.

Emlékét kegyelettel őrzi a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állománya.

 

GYÁSZJELENTÉS

Kóka András nyugállományú tű. főtörzsőrmester 2017. május 12-én életének 57. évében elhunyt.

Kóka András 1959. szeptember 19-én született Szekszárdon.1992. május 01-től teljesített szolgálatot a Pest Megyei Budakörnyéki (DEPO) Üzemi Tűzoltóparancsnokságon, mint gépkocsivezető. A hat hetes alapfokú tanfolyamon a szakmai anyagok elsajátítását kiváló minősítéssel teljesítette, elöljárói kiemelték kivételes munkabírását és példamutató szorgalmát. Kinevezését követően a Pest Megyei Budakörnyéki (DEPO) Üzemi Tűzoltóparancsnokságánál teljesített szolgálatot gépjárművezetőként. 1995. július 01-től az Érd Város Hivatásos Tűzoltóságának megalakulásától szintén gépjárművezetői beosztást látott el. Munkáját mindig a legjobb tudása szerint végezte. Feletteseivel tisztelettudó, kollégáival, beosztottaival figyelmes, jó kapcsolatot ápolt. 2006. december 30-i hatállyal tűzoltó főtörzsőrmesterként eredményes munkájának elismerése mellett szolgálati nyugállományba helyezték.

Kóka András búcsúztatására 2017. június 02-án 11:00 órakor kerül sor Érden, az Ercsi úti temetőben (2030 Érd, Júlia utca 8./Ercsi út).

Emlékét kegyelettel őrzi a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 

GYÁSZJELENTÉS

Futó Ferenc nyugállományú tűzoltó törzszászlós, a Gödöllő Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóparancsnokság volt szolgálatparancsnoka, 2016. február 15-én, életének 77. évében elhunyt.

Futó Ferenc 1960. augusztus 1-jén került hivatásos állományba. Felszerelésekor beosztott tűzoltóként, később szerparancsnokként, majd 1979-től szolgálatparancsnokként látta el feladatát. A tűzoltói pályát hivatásának tekintette, elöljáróival szemben tisztelettudó, fegyelmezett volt, beosztottait a pontos szolgálat ellátásra, egymás megbecsülésére, tiszteletben tartására, a szakma szeretetére nevelte. Káreseteknél bátorság és magabiztosság jellemezte. Mindig becsületesen példamutatóan tevékenykedett, kollégái elismeréssel, tisztelettel tekintettek rá.

1991-ben több mint 30 évnyi tűzoltói szolgálatot követően szolgálati nyugdíjba vonult.

Búcsúztatására 2016. február 18-án 14:00 órakor kerül sor a Heves Megyei Boldog községi temetőben. (3016 Boldog, Turai út)

Emlékét kegyelettel őrzi a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.


GYÁSZJELENTÉS

Vida János ny. tűzoltó tű főtörzsőrmester a Szentendrei Hivatásos Tűzoltóparancsnokság volt gépkocsivezetője, 2015. szeptember 8-án életének 52. évében elhunyt.

Vida János 1963. augusztus 16-án született Kalocsán. 1995. szeptember 01-jei hatállyal került kinevezésre Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága állományába beosztott tűzoltói beosztásba, majd 1998. január 28-ától tűzoltói szolgálatát, mint gépjárművezető látta el. 2006. december 01-jén nyugállományba vonult.

Szakmai munkája elismeréseként számos alkalommal dicséretben és jutalomban részesült. Munkáját mindig a legjobb tudása szerint példásan, nagy igyekezettel, szorgalommal végezte. Feletteseivel tisztelettudó, kollégáival figyelmes volt, mindig jó kapcsolatot ápolt.

Búcsúztatására 2015. szeptember 18-án 15:00 órakor kerül sor a Szentendrei Sztaravodai úti temetőben.

Emlékét kegyelettel megőrzi a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.


GYÁSZJELENTÉS

Életének 65. évében 2015. június 5-én elhunyt Kató László nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester, a Szentendrei Hivatásos Tűzoltóparancsnokság volt beosztott tűzoltója. 

Kató László 1952. június 3-án született Budapesten. 1977. november 1-jei hatállyal szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IX. kerületi parancsnokság hivatásos állományába beosztott tűzoltói beosztásba, majd 1992. július 16-tól kérelmére áthelyezték a Szentendrei tűzoltóság állományába, ahol nyugállományba helyezéséig 1996. május 31-ig teljesített szolgálatot. 

Szakmai munkája elismeréseként számos alkalommal dicséretben és jutalomban részesült. Megkapta a Tűzbiztonsági Érdemérem ezüst fokozatát. Munkáját mindig a legjobb tudása szerint végezte. Feletteseivel tisztelettudó, kollégáival, beosztottjaival figyelmes, jó kapcsolatot ápolt. 

Emlékét kegyelettel megőrzi a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya. 

Az elhuny által írt búcsúvers:

                                                                                                       "Nem állhatsz zokogva síromnál.

Nem vagyok ott,

Nem alszom,

Veletek vagyok bárhol legyetek is,

Nevetettelek, mert ehhez értettem.

Gyújts meg egy gyertyát és gondolj rám.

Légy velem bárhol légy is." 


GYÁSZJELENTÉS

Elhunyt HLATKI PÁL nyugalmazott tűzoltó törzszászlós.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HLATKI PÁL ny. tű. törzszászlós a szentendrei tűzoltóság tűzmegelőzési előadója, (1979-1981-ig) megbízott parancsnoka hosszantartó súlyos betegségben 2012.10.04-én elhunyt.

HLATKI PÁL  1974. február 1-én került a szentendrei tűzoltó parancsnokság állományába, tűzmegelőzési előadói beosztásba. Munkájára a magas szintű hivatás tudat volt jellemző.

Szakmai munkáját elismerve számos alkalommal dicséretben és jutalomban részesült. Megkapta a tűzbiztonsági érdemérem bronz, ill. ezüst fokozatát.

Rendfokozatait, előléptetéseit, soron kívül kapta. 1988-ban egészségi állapota megromlott, 1989-ben nyugállományba került. Nyugdíjba vonulása után a szentendrei önkéntes tűzoltóságot segítette szakmai tapasztalatával, mint önkéntes tűzoltó főhadnagy.

Temetése 2012.10.12-én 14:30 órakor a szentendrei köztemetőben lesz Római Katolikus szertartás szerint. Emlékét kegyelettel őrzi a szentendrei tűzoltóság teljes személyi állománya.    


Elhunyt Pethe Ferenc

Életének 69. évében 2013.március 3-án váratlanul elhunyt Pethe Ferenc nyugállományú tűzoltó alezredes

Pethe Ferenc 1944. február 22-én született Budapesten, majd 1963. június 18-án érettségizett az Egressy Gábor Gimnáziumban.

1968. február 1-től teljesített szolgálatot az állami tűzoltóság állományában a VIII/I tiszti őrsön, mint vonulós tűzoltó. A szakmai anyagok elsajátítása iránt állandó érdeklődést mutatott, ezért véglegesítése után a Budapesti Tűzrendészeti Parancsnokság beiskolázta a BM Akadémia Tűzoltó tagozat I. évfolyamára, ahol 1971. június 30-án tiszti oklevelet szerzett. Az akadémia elvégzése után áthelyezésre került a Főváros XIV. és XVI. Kerületi Tűzoltóparancsnokságra alhadnagyi rendfokozattal, őrségparancsnoki beosztásba. 1978. augusztus 1-jétől a Főváros IV. és XV. Kerületi Tűzoltóparancsnokság állományában folytatta szolgálatát, mint tűzmegelőzési előadó. 1983. július 1-jétől a BNV Üzemi Tűzoltóparancsnokság állományában parancsnok-helyettesként, századosi rendfokozattal végezte munkáját. 1989. szeptember 1-jei hatállyal került kinevezésre a Pest Megyei Tűzoltóparancsnokság állományába. 1991. szeptember 1-től a Pest Megyei Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási és Mentési Szakágvezetőjévé nevezték ki. 1993. július 1-től a Pest Megyei Tűzoltóparancsnokság tűzoltási csoportvezetője lett és innen vonult nyugállományba 1994. május 31-én. Nyugállományba vonulása alkalmából Dr. Sági János tű. ezredes soron kívül előléptette alezredesi rendfokozatba.

Munkáját mindig a legjobb tudása szerint végezte. Feletteseivel tisztelettudó, kollégáival, beosztottaival figyelmes, jó kapcsolatot ápolt.

Emlékét kegyelettel őrizzük!


Elhunyt Ughy Albert

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2013. április 12-én, hosszan tartó betegségben elhunyt Ughy Albert nyugállományú tűzoltó százados, a szentendrei tűzoltóság volt parancsnoka, szerparancsnoka.

Ughy Albert 1971-ben került a Pest Megyei Tűzoltó-parancsnoksághoz autószerelőként. 1974-ben anyagi előadóként, a Budai járási Tűzoltóságon dolgozott. 1977-től 1982-ig a Pest Megyei Tűzoltó-parancsnokság híradó ügyeleteseként tevékenykedett, majd anyagi technikai előadói beosztásba került. 1981-ben elvégezte a Tisztképző iskolát és alhadnagyi rendfokozatot kapott.

1982-ben került a Szentendrei Tűzoltó-parancsnoksághoz előadói beosztásba. 1984-ben kinevezték a Szentendrei Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának. 1987-ben a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán felsőfokú diplomát szerzett.  1991. június 1-től szolgálatparancsnoki beosztást látott el. 1995-ben egészségi állapota megromlott, majd nyugállományba került.

Szakmai munkája elismeréséért számos alkalommal dicséretben és jutalomban részesült. Megkapta a Tűzbiztonsági érdemérem ezüst fokozatát, Haza szolgálatért 10, - 15,- 20, éves emlékérmet.

Temetése 2013. április 26-án 13:00-kor a szentendrei köztemetőben lesz.

Emlékét kegyelettel megőrzi a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állománya.


Elhunyt Dr. Sági János

Dr. Sági János nyugállományú tűzoltó dandártábornok Úr 2013. április 26-án, életének 67. évében hirtelen lefolyású betegség következtében elhunyt.

1946. szeptember 14-én született Szombathelyen. 1965-ben érettségizett a Szombathelyi Nagy Lajos gimnáziumban.

Tűzoltói szolgálatát 1970. május 16-án kezdte meg a Vas Megyei Tűzoltó-parancsnokság állományában, beosztott tűzoltóként. A Tűzoltó Tisztképző BM Akadémia Tűzoltó tagozatának elvégzése és az Állam- és Jogtudományi Egyetemen történő doktori cím megszerzése után különböző felelősségteljes beosztásokban bizonyította a testület iránti elkötelezettségét.

1987. május 1-jei hatállyal a Vas Megyei Tűzoltó-parancsnokság megyei parancsnokhelyettesi beosztásából helyezték át a BM TOP állományába tűzmegelőzési Osztályvezetőnek, majd 1990. december 1-én került a Pest Megyei Tűzoltó-parancsnokság állományában parancsnok-helyettesi beosztásba, majd 1993. november 1-től parancsnokként teljesítette szolgálatát.

Kiváló munkája elismeréseként 1995. június 1-től a BM Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnokság, illetve a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság állományában tűzvédelmi főigazgatóként, országos parancsnok-helyettesként látta el szolgálatát.

1995. november 1-jei hatállyal a köztársasági elnök tűzoltó dandártábornokká nevezte ki.

2000. január 1-től 2003. december 30-ai nyugállományba vonulásáig a BM OKF Pest Megyei Igazgatóság állományában igazgatói beosztást töltött be.

Kiváló munkáját vezetői több esetben elismerték kitüntetésekkel, belügyminiszteri tárgyjutalommal, Szent Flórián Érdemjel adományozással, valamint a Magyar Köztársaság Elnöke kitüntette a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjének Katonai Tagozatával.

Dr. Sági János nyugállományú tű. dandártábornok Úr több évtizedes szakmai pályafutása során, bármely beosztásban teljesítette is szolgálatát, mindig kiemelkedő hivatástudatról, a testület iránti elkötelezettségről tett tanúbizonyságot. Tűzoltó generációk nőttek fel a „keze alatt”, tanulhattak tőle tisztességet, emberséget, szakmai alázatot.

Emlékét kegyelettel őrizzük!


Gyászjelentés

Dr. Sági János nyugállományú tűzoltó dandártábornok


Elhunyt fiatal kollégánk, Lakatos László 

2013. augusztus 15-én érkezett a döbbenetes hír: meghalt egy bajtársunk, Lakatos László tűzoltó törzsőrmester.

Elhunyt kollégánk mindössze harminc éves volt, tele ambíciókkal, vágyakkal és tervekkel. Lakatos László 1982. december 16-án született Budapesten. Dolgos, törekvő vidéki családban nevelkedett és ismerkedett meg a mindennapi kemény munkával, a vidéki élet nehézségeivel. Néhány „civil” év után úgy döntött, hogy hivatásos tűzoltó lesz és 2009. szeptember 15-én felszerelt a Monori Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósághoz. 2010-ben kaphatta meg gépjárművezetői kinevezését és ebben a beosztásban látott el szolgálatot. Közvetlen munkatársai és elöljárói egyaránt nagyon jó véleménnyel voltak róla. Kiváló munkatárs és egyben barát is volt.

Kegyelettel búcsúzik tőle a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.

 


Elhunyt kollégánk, Hegedűs Lajos 

Elhunyt Hegedűs Lajos közalkalmazott, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előadója, 2013. augusztus 11-én, életének 54. életévében

1959. november 07-én született Püspökladányban, idén lett volna 54 éves.

Hegedűs Úr többféle munkahely és a sorkatonaság letöltése után választotta hivatásául a polgári védelmi szakterületet. 1983. március 01-i hatállyal nevezték ki a Budapest Főváros Polgári Védelmi Parancsnokság állományába. Az állományba kerülése után főelőadóként, majd előadóként tevékenykedett a polgári védelmi terülten. Pályafutása során többféle beosztást töltött be más-más szervezeteknél, de mindig polgári védelmi területeken, így az utolsó beosztásában is a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon.

Munkáját nagy szakmai alázattal és magas szintű szakértelemmel végezte. Munkavégzésére a pontosság és körültekintés volt a jellemző. Kiemelkedő munkája elismeréseként több ízben részesült parancsnoki, igazgatói dicséretben és jutalomban.

Kollégái szerették. Tisztelték szakmai tudását, emberséges magatartását. Igazi bajtársként néztek fel rá, mindig számíthattak segítségére, tanácsaira, véleményére.

Végső búcsút augusztus 28-án, 10:30-kor az Óbudai temetőben veszünk tőle. 

Kegyelettel búcsúzik tőle a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.


Elhunyt Tóháti Gábor nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós

Tóháti Gábor a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerparancsnoka 2013.08.18.-án, életének 50. évében, váratlanul elhunyt. 

Temetésére 2013.08.23.-án, 14:00 órakor kerül sor, a Tápiószentmártoni köztemetőben. 

Kegyelettel búcsúzik tőle a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya.


Elhunyt Nagy Kálmán nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester

Nagy Kálmán 1954. január 21-én Abonyban született, két gyermek édesapja.

Szolgálatát 1979. március 01-én kezdte meg a Pest Megyei Tűzoltó parancsnokság állományában, második generációs tűzoltó családból.

Emberi magatartása csendes, szerény, tisztelettudó elöljáróival, beosztott munkatársaival szemben egyaránt. A kollektívába jól beilleszkedett, a csoportérdeket mindenkor az egyéni érdek fölé helyezte.Tűz- és káresetek alkalmával a kapott feladatokat a legjobb tudása szerint hajtotta végre.

Az évek során a jellemzése a tapasztalatszerzéssel annyit változott, hogy hangja határozottabb lett, társai mindig adtak a véleményére, szavaira mindenki odafigyelt. Szerették, jó közösség formáló személynek tartották.

Szakmai munkájának elismeréseként számos alkalommal dicséretben és jutalomban részesült.

A Ceglédi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltójaként 25 év után 2003. december 01-én vonult nyugállományba.

2013. augusztus 24-én életének 59 évében elhunyt .

Emlékét kegyelettel őrzi a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állománya!

 


Elhunyt kollégánk Sélley Zoltán                                                                                                        

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2013. szeptember 21-én, életének 50. évében elhunyt Sélley Zoltán nyugállományú tűzoltó százados, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka.

Utolsó útjára 2013. október 5-én, 14 órai kezdettel kísérik, a biatorbágyi református temetőben (2051 Biatorbágy, Sándor utca).

Sélley Zoltán 1963. február 18-án született Budapesten. 1981. június 23-án érettségizett a Kolos Richárd Finommechanikai és Műszeripari Szakközépiskolában.

1986. augusztus 01-től teljesített szolgálatot az állami tűzoltóság állományában, a Budakörnyéki Üzemi Tűzoltóparancsnokságon (DEPO), mint beosztott tűzoltó.

A szakmai anyagok elsajátítása iránt állandó érdeklődést mutatott, ezért sikeres véglegesítési vizsgája után a Budakörnyéki Üzemi Tűzoltóparancsnokság beiskolázta a Tűzoltó Kiképző Központ nappali tagozatos, 10 hónapos zászlósképző műszaki szakára, ahol 1989. június 30-án műszaki-zászlósi oklevelet szerzett.

A zászlósképző műszaki szak elvégzése után addigi szolgálati helyén került szolgálatparancsnok-helyettesi beosztásba, 1989. július 01-i hatállyal zászlósi rendfokozattal.

1995. december 01-től az Érd Város Hivatásos Tűzoltóságánál, mint a Budakörnyéki Üzemi Tűzoltóparancsnokság jogutódjánál először megbízással, majd 1996. szeptember 01-től kinevezéssel szolgálatparancsnokként folytatta szolgálatát.

1997. szeptember 01-jétől hallgatóként a BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézethez került vezénylésre, a tűzoltó technikus képző egyéves nappali szakának elvégzése céljából. A tűzoltó technikus szakon tanulmányait jó eredménnyel 1998. június 18-án fejezte be, ennek elismeréseként 1998. július 01-i hatállyal tűzoltó hadnaggyá került kinevezésre az Érdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság személyi állományába szolgálatparancsnoki beosztásba.

2000. november 01-én az addigi vezetői és szervezői munkásságának elismeréseként a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója soron kívül tűzoltó főhadnaggyá léptette elő.

Munkáját 2007. december 31-i hatállyal történt nyugállományba helyezéséig a  legjobb tudása szerint végezte.

2013. szeptember 21-én életének 50. évében súlyos betegségében, váratlanul elhunyt.

Emlékét kegyelettel őrizzük!


Elhunyt Bartha Tibor nyugállományú tűzoltó főhadnagy                     

Bartha Tibor 1971. április 4-én született Gödöllőn. A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság hivatásos állományába 1993. január 1-jén került. 1996. január 1-jével, áthelyezésre került Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának állományába, beosztott tűzoltónak.  Ambícióiból adódóan és vezetői javaslatára elvégezte a Pollack Mihály Műszaki Főiskola Pedagógiai Tanszék műszaki szakoktatói szakát, valamint a tiszti átképzőt. Ezt követően 2002. februárjától szolgálatparancsnok-helyettesi, majd 2007. december 1-től szolgálatparancsnoki beosztást látott el. 

Feladatait mindig lelkiismeretesen látta el, feletteseivel szemben tisztelettudó volt, beosztottait jól irányította. Munkája elismeréseként számos alkalommal vezetői dicséretben és jutalomban részesült. 2008. augusztus 31-én szolgálati nyugállományba került. 

2013. október 26.-án, tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

Temetésére 2013. november 8.-án 15 órakor került sor az Ikladi Temetőben. 

Emlékét kegyelettel őrizzük!


Elhunyt Id. Fabók Pál nyugállományú tűzoltó őrnagy

Id. Fabók Pál nyugállományú tűzoltó őrnagy, 1920. augusztus 05-én Gyónón született, négy gyermek édesapja.

1950. május 15-én szerelt fel tűzoltónak, majd Makón végezte el az alapfokú tűzoltó iskolát. Az iskola elvégzése után a Budapesti Osztályparancsnokság állományába került beosztott tűzoltónak.

1951. szeptember 1-jén felvételt nyert a Dózsa György tisztképző iskolára, melynek elvégzése után 1952. március 15-ei hatállyal őrsparancsnoki feladatokat látott el.

1953. június 15-i hatállyal került a Pest megyei Tűzrendészeti Osztály állományába,  Dabasi alosztály parancsnoknak.

1954 januárjában a vonulós egység felállításával megalakult a Dabasi Tűzoltóparancsnokság, melynek Ő volt az első parancsnoka 1972. január 31- ei nyugdíjba vonulásáig, azaz 18 évig.

Szakmai munkájának elismeréseként számos alkalommal dicséretben és jutalomban részesült.

2013. december 03-án életének 94. évében elhunyt.

Temetésére katolikus szertartás szerint, 2013. december 09-én hétfőn, 14- órakor kerül sor, a Dabasi temetőben.

(2373 Dabas (Gyón), Szélmalom út 4187 hrsz.)

Emlékét kegyelettel őrzi a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állománya!


Zacsovics Tibor pv. alezredes   

 

Zacsovics Tibor nyugállományú polgári védelmi alezredes, 1951. március 28-án született Budapesten.

1969 és 1973 között elvégezte a Kossuth Lajos Katonai Főiskola gépkocsizó lövész pedagógia szakát. 1973. augusztus 20-án honvéd hadnaggyá léptették elő. 1979-ben beiskolázták a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára, ahol 1982-ben jeles eredménnyel végzett.

1979 és 1993 között a Magyar Honvédség kötelékében vezetői beosztásokban teljesített szolgálatot.

1993. április 1-jei hatállyal kinevezésre került a Pest Megyei Polgári Védelmi Parancsnokság állományába, megyei parancsnok-helyettesnek.

Szakmai munkájának elismeréseként számos alkalommal dicséretben és jutalomban részesült. 2013. december 29-én életének 62. évében elhunyt .

 

Emlékét kegyelettel őrzi a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állománya!