Egyéb határozatok


KIVONAT

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
 törvényből

80/A. § (1) A hatóság közzéteszi azt a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, amelyet

a) állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy ügyfélnek e tevékenységével kapcsolatban hozott,

b) közérdekű keresetindítással meg lehet támadni,

c) olyan ügyben hozott, amelyben jogszabály alapján a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati jogosultja ügyfélnek minősült,

d) amelyben több mint ötven ügyfél vagy ötnél több, a 15. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet vesz részt,

e) korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrás elosztásáról, illetve felhasználásáról hozott,

f) olyan ügyben hozott, amelyben az ügyfél számára kizárólagos vagy különleges jogot biztosított,

g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,

h) a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi okból hozott,

i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott, vagy

j) törvény rendelkezése szerint nyilvánosan közzé kell tenni.

(2) A hatóság a határozatot a hirdetményi közlés szabályai szerint teszi közzé azzal, hogy a hirdetményben a határozat rendelkező részének és indokolásának kivonata vagy indokolásának kivonata is közzétehető. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a hatóság a személyes adatokat a 69/A. § (2) bekezdésének megfelelően megismerhetetlenné teszi.

2015.06.02._Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

2015.08.04._ MOL Nyrt.

2015.07.25._ Rail Cargo Hungária Árufuvarozási Zrt. 

2015.07.13._Éltex Kft.

2015.07.20._SCHENKER A.E.

2015.08.10._ Horváth Rudolf Intertransport Kft.

2015.03.03._ Kir-Ker Kft. 

2015.06.17._ Geoconstans Kft. 

2015.06.08._ AGRO-BOGÁT Kft.

2015.06.08._ Ferro Sped 2000 Kft. 

2015.07.06._ Belorusneft-Svisloch Gaz 

2015.08.07._ Postaautó Duna Zrt. 

2015.07.23._ Deko-Print Kft. 

2015.05.12._ Korrofob Kft. 

2015.05.25._ Állami Egészségügyi Ellátó Központ

2015.02.06. _ Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet

2015.02.06. _ Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet

2015.03.03. _ Bravos Logistics Center Kft.

2015.03.09. _ Lighttech Lámpatechnológiai Kft. 

2015.03.20. _ Pannon-Tank Kft.

2015.03.23. _ Naszálytej Zrt.

2015.03.23. _ Marathon Foods Kft.

2015.04.05. _ A HILAL Trans Ulusalarasi Nakliyat AS.

2015.09.14._Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

2015.09.14._Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

2015.09.14._Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

2015.09.14._Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

2015.09.29._Bácsvíz Zrt.

2015.10.16._SZEÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2015.10.16._Bácsvíz Zrt.

2015.10.19._36320_2101-3_2015_ált

2015.10.14._36320_2622-6_2015_ált.

2015.11.09._36320_2974-5_2015_ált.

2015.10.19._36320_2512-3_2015.ált.

2015.11.23._Geoconstans Kft. 

2016.02.08._Bencsik Trans Kft.

2016.02.05._Bácsvíz Zrt. 3656

2016.02.05._Bácsvíz Zrt.

2016.03.24._BUTAN PLIN D.O.O. 

2016.02.18._DUSLO A.S.

2016.02.15._MONO-Ipolyfabric Kft.

2016.02.22._Plazma-Ív Kft.

2016.01.12._Tesco Global Zrt.

2016.03.02._Tesco Global Zrt.

2015.04.20._Szido Kft.

2016.05.04._Infineon Technologies Cegléd Kft.

2016.05.04._Infineon Technologies Bipoláris Kft.

2016.05.06._Krisz-98 Kft.

2016.04.11._36320_370-7_2016.

2016.03.21._36320_2942-9_2015.ált.

2016.06.04._Rail Cargo Hungária Árufuvarozási Zrt. 665

2016.06.04._MOL Nyrt. 665

2016.05.30._MOL Nyrt. 876

2016.06.04._Rail Cargo Hungária Árufuvarozási Zrt. 76

2016.05.15._MOL Nyrt. 579

2016.05.14._AWT RAIL HU Zrt._579

2016.07.11._36340/906/2016.ált.

2016.05.06._Krisz-98 Kft.