„Gyorsan-Értünk” Pest Megyei Alapítvány


"Gyorsan-Értünk"

Pest Megyei Katasztrófa-elhárító és Környezetvédelmi Alapítvány

A „Gyorsan-Értünk” Pest Megyei Katasztrófa-elhárító és Környezetvédelmi            Alapítvány

 

Az alapítvány 14 éve működik.

Az alapszabályukban foglaltak szerint tevékenységük:

•  nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

•  környezetvédelem

•  közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,

•  ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység.

 Az alapítvány kuratóriuma 5 főből áll.

Az elmúlt évek folyamán a közhasznú alapítvány által megvalósított programok közé az alábbi tevékenységek tartoztak:

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem.

Fontos, hogy megfelelő hangsúlyt kapjon a prevenció. Ennek széles körben történő kiterjesztése érdekében a kuratórium tagjai, valamint a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állománya az elmúlt években Pest megye területén óvodát, általános iskolát,  középiskolát kerestek fel és tanórai, illetve tanórai kereten kívül tartottak a gyermekek számára katasztrófavédelmi oktatást, melyben felhívták a figyelmüket mindazokra az esetleges veszélyekre, veszélyhelyzetekre melyek leselkedhetnek a lakosságra, valamint bekövetkezésük esetén milyen magatartást kell tanúsítaniuk az állampolgároknak. Ebben az oktatásban nagyrészt segítségünkre voltak azok a pedagógusok, akik  katasztrófavédelmi pedagógus továbbképzésen vettek részt. Számukra felkészítő és tájékoztató anyagokat biztosítottunk, melyek az oktatáshoz, valamint a katasztrófavédelmi versenyek sikeres felkészüléséhez nyújtottak nagy segítséget. A megszerzett ismeretek hasznosítása és a fiatalok motiválása érdekében minden évben megyei ifjúsági katasztrófavédelmi versenyeket támogattunk (helyi, megyei), melynek célja, hogy a gyermekek megismerkedjenek a körülöttünk lévő veszélyekkel, megtanulják, hogy a különböző katasztrófa-helyzetben mi a teendő. Ezen túlmenően a felkészülés során tudatosuljon bennük a csapatmunka, és a gyors és határozott cselekvés fontossága. Alapozódjon meg bennük a veszélytudatos magatartás, fejlődjön a biztonság-kultúrájuk

Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenységet is folytatott az Alapítvány a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állományának segítségével.

A kuratóriumunk tagjai aktívan részt vállaltak Pest megye felnőtt lakosságának felkészítésében. A lakosságfelkészítés célja a települések állampolgáraival tudatosítani a potenciális veszélyeket, melyek veszélyeztetik az életet és az azzal összefüggő környezeti elemeket, továbbá megmutatja és megismerteti a veszélyek kezelésének lehetőségeit, amivel biztosítható a túlélés.